hengelobouwt.nl

Project:

Nieuwbouw stadskantoor
renovatie stadhuis

veelgestelde vragen

Wordt het een duurzaam stadskantoor?

Het wordt een duurzaam stadskantoor. Goed geïsoleerd met driedubbelglas, LED-verlichting en warmtepompen. Bovendien komen op het dak circa 200 zonnepanelen te liggen. Samen met de zonnepanelen die al op het stadhuis liggen, levert dat 140 kilowatt aan energie op.

Waarom blijven de ambtenaren niet aan de Hazenweg?

De huisvesting aan de Hazenweg was een tijdelijke oplossing door middel van huur van dit pand, zodat huisvestingsplannen ontwikkeld konden worden in de binnenstad. Als een van de grootste werkgevers van de gemeente vinden wij dat de gemeente in de binnenstad moet zitten. 700 medewerkers en alle afgeleide werkgelegenheid zorgen voor meer traffic en bezoekers in de binnenstad.

Waar moet ik straks mijn paspoort ophalen?

Het nieuwe stadskantoor kent een open en toegankelijk publieksplein. Dit is de plek waar paspoorten kunnen worden opgehaald.

Hoe hoog wordt het stadskantoor?

Het stadskantoor wordt met ca. 23 meter iets hoger dan het stadhuis, maar wordt zo gebouwd dat het stadhuis dé blikvanger van het Burgemeester Jansenplein blijft.

Hoeveel werkplekken biedt het stadskantoor straks?

Het is nog niet bekend hoeveel werkplekken het stadhuis en stadskantoor gaan bieden. De 700 medewerkers gaan zich in elk geval op een stuk minder vierkante meter bewegen dan nu het geval is: we gaan immers terug van 16.000 vierkante meter naar een kleine 9.000 vierkante meter.

Blijft het stadhuis wel hetzelfde eruit zien?

Het stadhuis is een Rijksmonument en waarderen we en respecteren we dan ook als monument. Om die reden zijn de enige visuele aanpassingen aan het gebouw het op onderdelen terugbrengen van het oorspronkelijk ontwerp (de gele ingang verdwijnt dus bijvoorbeeld).

Waar moet ik straks parkeren?

Het stadhuis heeft een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer en een bewaakte fietsenstalling aan het Burgemeester Jansenplein. Met de auto kun je terecht in bijvoorbeeld parkeergarage Thiemsbrug en voor mindervaliden is er een parkeerplaats in de directe omgeving van de ingang van het stadskantoor. We zetten vol in op het benutten van OV en fiets.

Krijg ik last van bouwverkeer voor mijn deur?

Van enige overlast op en rondom het Burgemeester Jansenplein, de Deldenerstraat en de Langestraat kan sprake zijn. Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken en omwonenden en ondernemers zo goed en tijdig mogelijk te informeren.

Hoe lang duren de werkzaamheden?

Met een geplande bouwtijd van circa 21 maanden wordt het project in de zomer van 2019 opgeleverd.

Wat is er met het plan Lange Wemen gebeurd?

De oorspronkelijke plannen voor Lange Wemen zouden een flinke vergroting van het vloeroppervlak aan winkels betekenen. Die behoefte is er op dit moment niet. Daarom kiezen we ervoor te werken aan een meer bescheiden vorm van het plan, waarin de herwaardering van het Burgemeester Jansenplein centraal staat. Het Burgemeester Jansenplein krijgt geen groot nieuw winkelcentrum, zoals aanvankelijk de bedoeling was, maar wordt een bruisend evenementenplein met horeca en gezelligheid. Het monumentale stadskantoor zorgt daarbij voor een drukke nieuwe ontmoetingsplaats.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie