hengelobouwt.nl

Project:

Nieuwbouw stadskantoor
renovatie stadhuis

Hengelo Bouwt zoekt kunstenaars!

Maak jij er een 'Huis van de Stad' van?

Hengelo bouwt aan een nieuwe ontmoetingsplek in het centrum van de stad, met een monumentaal stadhuis, een modern nieuw stadskantoor en een Burgemeester Jansenplein dat ingericht wordt voor de vele evenementen die Hengelo rijk is. Het nieuwe stadskantoor en het gerenoveerde stadhuis krijgen een prominente plek in het hart van de stad.

Dit alles als onderdeel van de vernieuwing en het aantrekkelijker maken van de binnenstad voor bezoekers en ondernemers. De plannen zijn beschreven in het ‘Integraal actieplan voor een vitale Hengelose binnenstad’.

Opdracht

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat stadhuis en stadskantoor een plek van ‘Samenkomen/Ontmoeten’ wordt. Dit thema zien wij graag verwerkt in een toekomstig kunstwerk. Bij het ontwerp van het nieuwe stadskantoor is tevens gezocht naar het Hengelose gevoel. Met andere woorden: de Hengeloër moet zich kunnen identificeren met het ‘Huis van de Stad’. Het kunstwerk moet hieraan bijdragen. De kunstenaar wordt gevraagd verbinding te zoeken met de inwoners van Hengelo.

De locatie is in en/of rondom het nieuw te bouwen stadskantoor aan het Burgemeester Jansenplein en zichtbaar in openbare ruimtes (zowel binnen als buiten). Naast het stadskantoor staat het monumentale stadhuis.

Procedure en tijdspad

Kunstenaars worden vrijblijvend opgeroepen om uiterlijk 28 februari 2018 relevante documentatie van eerder werk en 4 steekwoorden passend bij deze opdracht digitaal aan te leveren bij Carline Heikens Pleizier, e-mail c.heikenspleizier@hengelo.nl. De documentatie bestaat uit: cv, fotomateriaal van gerealiseerd werk en bevat maximaal 10 pagina’s A4 formaat.

In maart 2018 worden één of meerdere kunstenaars geselecteerd en gevraagd één ontwerpschets te maken. Per ontwerpschets vergoeden wij €1000. De werkgroep Kunst zal vervolgens voor de zomer 2018 een keuze hieruit maken. Realisatie eerste helft 2019.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie