hengelobouwt.nl

Project:

Nieuwbouw stadskantoor
renovatie stadhuis

Circulair inkopen centraal bij aanbestedingen

Bij de inkoop van spullen voor het nieuwe stadskantoor staat duurzaamheid centraal. Dat blijkt uit de aanbestedingen die de gemeente Hengelo voor kantoorinventaris en andere materialen doet. De gemeente Hengelo kiest voor 'circulair inkopen'.

In het principe van circulair inkopen staat de herbruikbaarheid van materialen centraal. Daarmee wordt niet alleen het stadskantoor duurzaam gebouwd, maar wordt ook de werkomgeving ingericht met circulaire materialen.

'Circulair' versus 'lineair'

De gemeente Hengelo wil met de serie aanbestedingen bijdragen aan de circulaire (ook wel kringloop-)economie. Daarin wordt geprobeerd de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren. Anders dan in het huidige ('lineaire') systeem, zijn producten aan het einde van hun levensduur in het 'circulaire' systeem niet waardeloos. Zodoende hoeft er minder te worden geproduceerd en dat draagt bij aan een duurzamere wereld. 

Impressie 3

Duurzame toekomst

Met een volledig gerenoveerd stadhuis, een modern stadskantoor en een als evenementenplein heringericht Burgemeester Jansenplein luidt de gemeente een duurzame toekomst in. Zo heeft de gemeente bewust gekozen voor duurzame en energiebesparende toepassingen zoals driedubbelglas, LED-verlichting, warmtepomp, natuurlijk isolatiemateriaal, slim gestuurd klimaatsysteem en zonnepanelen. Ook is de installatie voorbereid op een toekomstige aansluiting op Warmtenet.

Marktpartijen uitdagen

Met vijf circulaire aanbestedingen – kantoorinventaris, catering, interieurbouw, koffieautomaten en een duurzaam wagenpark - daagt de gemeente Hengelo marktpartijen uit om circulaire economie te omarmen. De opdracht bestaat bijvoorbeeld uit het verduurzamen van de werk- en ontmoetingsplek voor 750 ambtenaren. Later in dit jaar volgen de aanbestedingen voor circulaire catering, interieurbouw, koffievoorziening en een duurzaam wagenpark.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie